Adwokat rozwód

Rozwód – dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata?

Decyzja o zakończeniu związku małżeńskiego dla nikogo nie jest łatwa, jednak po jej podjęciu warto zadbać o to aby o nasze interesy w sądzie zatroszczył się profesjonalista. Sąd bowiem orzekając o rozwodzie nie tylko rozwiązuje małżeństwo, ale także rozstrzyga o kwestii miejsca zamieszkania dzieci rozwodzących się stron, władzy rodzicielskiej, alimentów, kontaktów z dziećmi, a nawet może dokonać podziału majątku. To dość skomplikowane zagadnienia i wartość rozpocząć proces mając wiedzę o nich i opracowaną strategię bo od tego zależeć będzie przyszłość wielu osób, nasza i naszych bliskich.  Pomoc adwokata rodzinnego jest w takim przypadku bardzo przydatna.

Nasza kancelaria specjalizuje się w tematyce rozwodów od kilkunastu lat. Zespół „Centrum Prawa Rodzinnego” tworzą tylko tacy adwokaci i radcy prawni, którzy prowadzili już dziesiątki spraw sądowych osiągając w tym zakresie duże sukcesy na rzecz Klientów. Mamy także na swoim koncie szereg ugód, które wypracowaliśmy ze stronami korzystając z naszego wieloletniego doświadczenia. Niekiedy udaje się nam także pomóc stronom zawrzeć porozumienie w sprawie podziału majątku w ramach postepowania rozwodowego, co pozwala im w jednym postępowaniu zamknąć wszystkie sprawy związane z rozstaniem i rozpocząć nowy etap życia.

Wsparcie adwokata jest szczególnie cenne podczas orzekania rozwodu z orzeczeniem o winie jednej ze stron, gdy trzeba sprawnie prowadzić skomplikowane postępowanie dowodowe, a także gdy sporne są kwestie dotyczące opieki nad dziećmi lub wysokości alimentów i strony nie potrafią się porozumieć.

W sferze porad z zakresu prawa rodzinnego, których może udzielić nasz adwokat rozwodowy Warszawa jest miastem z szeroką ofertą. Centrum Prawa Rodzinnego oferuje kompleksową obsługę prawną w tym zakresie włącznie z zapewnieniem wsparcia mediatora i psychologa.

Zapraszamy więc do naszego biura w centrum Warszawy (ul. Wspólna 72 lok. 8 – pozostałe informacje adresowe znajdują się w zakładce kontakt).

Kiedy można uzyskać rozwód?

Do orzeczenia rozwodu konieczne jest przede wszystkim wystąpienie trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Sąd może orzec rozwód bez orzekania o winie, z winy obydwu małżonków albo z winy jednej ze stron. Gdy sąd ustala kto jest winny rozkładu związku dowodem w sprawie mogą być: zeznania świadków, zdjęcia, nagrania, obdukcje lekarskie, korespondencja, dokumentacja z interwencji policji, dokumentacja z ośrodków pomocy społecznej.

Istnieją też szczególne przypadki, gdy sąd nie udzieli rozwodu, mimo wystąpienia trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Stanie się tak, gdy sąd uzna, że w sprawie spełniona jest tzw. negatywna przesłanka rozwodowa. Kodeks rodzinny wymienia trzy takie przesłanki. Po pierwsze rozwód nie jest dopuszczalny, jeśli przez jego orzeczenie miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków, po drugie – jeśli orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego czyli z powszechnie uznanymi w danym społeczeństwie wartościami. A trzecia z negatywnych przesłanek rozwodowych dotyczy sytuacji gdy rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, a drugi odmawia zgody na rozwód przy czym ta odmowa nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.