Jak dokonać rozdzielności majątkowej?

Z chwilą zawarcia małżeństwa, co do zasady, powstaje między małżonkami ustrój wspólności majątkowej. Używam tu ulubionego przez prawników zwrotu „co do zasady”, gdyż czasem przyszli małżonkowie decydują się na podpisanie intercyzy, która sprawia, że od początku małżeństwa każde z nich będzie budowało swój majątek osobisty, a majątek wspólny w ogóle nie powstanie. 
Wracając jednak do tego zasadniczego rozwiązania trzeba wyjaśnić, że ta wspólność majątkowa wynikająca z ustawy nie jest oznaczona ułamkiem, lecz jest to tzw. współwłasność łączna tj. każdy z małżonków jest właścicielem całości gromadzonego po ślubie majątku.

Czytaj dalej Jak dokonać rozdzielności majątkowej?