Adwokat alimenty Warszawa

Adwokat alimenty Warszawa

Adwokat alimenty Warszawa – kogo obowiązuje obowiązek alimentacyjny?

Utrzymanie dziecka jest obowiązkiem obojga rodziców, dlatego w sytuacji, gdy jedna ze stron uchyla się od udzielania wsparcia finansowego, sprawę można skierować do sądu wnosząc o zasądzenie alimentów. Środki powinny być wypłacane do momentu, aż dziecko w pełni się usamodzielni – w regulacjach prawnych nie znajdziemy górnej granicy wieku, w związku z czym mylny jest pogląd, że alimenty przysługują do 18 roku życia. Jeśli dziecko wciąż studiuje, obowiązek alimentacyjny nie wygasa, ale trzeba mieć na uwadze, że w przypadku podjęcia np. studiów niestacjonarnych sąd może wskazać możliwość równoczesnego rozpoczęcia pracy. Każda sytuacja jest analizowana w sposób indywidualny, najlepiej więc skorzystać z pomocy specjalisty – odpowiednio wykwalifikowany adwokat zapewni profesjonalne przygotowanie do rozprawy.

Alimenty – na jakiej podstawie ustala się wysokość alimentów? – Adwokat Warszawa

Rodzic powinien pomóc w utrzymaniu dziecka, jednak wysokość świadczeń również podlega ocenie sądu. Obowiązek alimentacyjny to proces wzajemnej zależności – z jednej strony analizujemy potrzeby dziecka, z drugiej musimy pochylić się nad sytuacją zobowiązanego. Sąd szczegółowo rozpatrzy możliwości zarobkowe i majątkowe, pod którymi rozumiemy zarówno otrzymywane wynagrodzenie za pracę, jak i pozostałe uzyskiwane środki (np. nagrody, premie, dodatki specjalne, dochody z najmu). Dodatkowo sąd weźmie pod uwagę, jakie rzeczywiste dochody mogłaby osiągać dana osoba, jeśli wykorzystałaby wszystkie swoje umiejętności (umysłowe i fizyczne). Podjęte decyzje nie mogą jednak wiązać się z jakimkolwiek uszczerbkiem na zdrowiu zobowiązanego – ostateczna wysokość alimentów zależy więc od wielu czynników. W takiej kwestii prawnej jak alimenty Warszawa jest miastem, w którym każdy zainteresowany znajdzie wiele opcji wsparcia, warto jednak skorzystać z naszych usług, ponieważ mamy długoletnie doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu postępowań.

Fundusz Alimentacyjny – najważniejsze informacje – Alimenty Adwokat Warszawa

Gdy osoba zobowiązana wyrokiem sądu do wypłacania alimentów uchyla się od tego obowiązku, a podjęta egzekucja zasądzonych świadczeń okazała się bezskuteczna należy zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do Funduszu Alimentacyjnego. Środki pieniężne są przekazywane do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności lub do 25 roku życia, jeśli podjęło dalszą naukę. Świadczenia bezterminowe natomiast przyznaje się dzieciom niepełnosprawnym, posiadającym orzeczenie lekarskie potwierdzające znaczny stopień niepełnosprawności. Podstawowe kryterium, które jest brane pod uwagę w ramach przyznawania prawa do korzystania z Funduszu Alimentacyjnego stanowi dochód. Ponadto świadczenie wygasa w momencie zawarcia przez osobę uprawnioną związku małżeńskiego lub umieszczenia jej w instytucji, w której otrzyma całodobowe utrzymanie. Po szczegółowe informacje zapraszamy do naszej kancelarii – ramach pozyskiwania alimentów jesteśmy w Warszawie jednymi z najlepszych adwokatów. Kompleksowo zajmujemy się sprawami Klientów, priorytetowo traktując zarówno skuteczne rozwiązanie sytuacji, jak i ograniczenie stresu związanego z koniecznością zrealizowania sądowych i urzędowych procedur.