Adwokat alimenty Warszawa

Koszty sprawy o alimenty

Ile kosztuje sprawa o przyznanie alimentów?

Postępowanie sądowe zwykle powoduje konieczność uiszczenia opłat sądowych, jednak w przypadku spraw z zakresu prawa rodzinnego dotyczących alimentów przepisy chronią osoby uprawnione do tych świadczeń. Gdy zależy nam na zasądzeniu alimentów lub podwyższeniu dotychczasowej kwoty świadczeń, opłaty sądowe nas nie dotyczą. Inaczej sprawa wygląda, gdy chcemy dochodzić w sądzie obniżenia alimentów – wówczas musimy ponieść opłatę uzależnioną od wartości przedmiotu sprawy. Należy również liczyć się z tym, że osoba, która przegra proces zostanie zobowiązana przez sąd do poniesienia kosztów związanych z przeprowadzonym postępowaniem.

Koszt adwokata w sprawach o alimenty

Sąd ustala wysokość alimentów z jednej strony analizując potrzeby dziecka, a z drugiej sytuację zobowiązanego tj. jego możliwości zarobkowe i majątkowe. Ważne, żeby pamiętać, że rodzic nie zawsze w pełni wykorzystuje te swoje możliwości. Sąd więc bada jakiej wysokości otrzymuje wynagrodzenie za pracę (w tym także nagrody, premie, dodatki specjalne) i dochody z innych źródeł  np. z najmu lokalu, ale dodatkowo weźmie pod uwagę to jakie rzeczywiste dochody mógłby osiągać gdyby wykorzystał wszystkie swoje umiejętności (umysłowe i fizyczne). Sąd chce również wiedzieć ile czasu ten rodzic spędza z dzieckiem opiekując się nim, organizując mu atrakcje, wypoczynek etc. Osobiste zaangażowanie w opiekę nad dzieckiem to także element alimentowania dziecka. Ostateczna wysokość alimentów w formie pieniędzy jaką ustali sąd zależy więc od wielu czynników.

W tak skomplikowanej kwestii prawnej jak alimenty Warszawa jest miastem, w którym oferta pomocy prawnej jest szeroka. Warto jednak skorzystać z usług naszej kancelarii, ponieważ mamy długoletnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu postępowań z udziałem bardzo dobrych adwokatów. Ponadto kładziemy nacisk nie tylko na skuteczne rozwiązanie problemów naszych Klientów ale także zminimalizowanie ich stresu związanego z koniecznością dochodzenia swoich praw przed sądem.

Adwokat alimenty Warszawa

Po szczegółowe informacje zapraszamy do naszej kancelarii.