Oferta

Oferta Centrum Prawa Rodzinnego obejmuje:

• udzielanie porad prawnych
• wsparcie psychologiczne
• reprezentację w sprawach sądowych we wszystkich instancjach
• reprezentację w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym
• sporządzanie pism procesowych (pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń etc.)
• sporządzanie umów i porozumień
• sporządzanie pisemnych opinii prawnych
• prowadzenie negocjacji oraz prowadzenie mediacji przez mediatora wpisanego na listę stałych mediatorów sądowych

Dobry prawnik rodzinny Warszawa - Kancelaria prawa rodzinnego
Adwokat rozwody Warszawa

Specjalizujemy się w następujących sprawach:

• rozwód bez orzekania o winie i z orzeczeniem winy
• separacja
• alimenty dla byłego małżonka i dla dzieci – ustalenie, podwyższenie, obniżenie, uchylenie
• kontakty z dziećmi
• wydanie dziecka, porwania rodzicielskie
• pozbawienie, ograniczenie i zawieszenie władzy rodzicielskiej
• sprawy o demoralizację nieletnich i czyny karalne nieletnich
• ustanowienie rozdzielności majątkowej i podział majątku, nierówne udziały
• umowy majątkowe – intercyza
• sprawy mieszkaniowe – sposób korzystania, eksmisje
• rozliczenia związków nieformalnych – konkubinat
• rozliczenia działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonków czy konkubentów
• ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa i ojcostwa
• inne