Wysokość alimentów

Adwokat alimenty Warszawa

Jak ustalić wysokość alimentów dla dziecka od rodziców?

Ustalenie wysokości alimentów dla dziecka od rodziców wymaga indywidualnego podejścia do każdej sytuacji. Sąd bierze pod uwagę wszystkie okoliczności, które wpływają na sytuację danej rodziny, przede wszystkim skupia się na usprawiedliwionych potrzebach dziecka oraz możliwościach finansowych rodziców. Składając pozew, trzeba więc wykazać, jakie wydatki wiążą się z zapewnieniem dziecku opieki, wyżywienia, leczenia, odpowiedniej edukacji. W wykazie można uwzględnić ceny podręczników i zeszytów szkolnych, zajęć pozalekcyjnych (językowych, sportowych, kreatywnych), ubrań, wyjazdów na kolonie, kosmetyków, opieki niani itp. Konkretne zastawienie najlepiej pomoże przygotować adwokat, który doradzi, na co zwrócić szczególną wagę. Trzeba również pamiętać, że w prawie nie istnieje takie pojęcie jak „średnia wysokość alimentów”, czy „alimenty w kwocie stanowiącej określony procent pensji zobowiązanego” – wielkość świadczenia w konkretnej sprawie zawsze zostaje ustalona indywidualnie.

Możliwości zarobkowe a alimenty

Oprócz usprawiedliwionych potrzeb dziecka, kolejną ważną kwestią do rozpatrzenia przez sąd stanowią możliwości zarobkowe jego rodziców. Należy zwrócić uwagę, że wysokość alimentów zależy więc nie tylko od aktualnych, udokumentowanych zaświadczeniem zarobków, ale także od perspektyw zawodowych, którymi dysponuje dana osoba. Np. w sytuacji, gdy pozwany o alimenty nie podejmuje żadnej pracy, chociaż posiada pewien zakres umiejętności, wykształcenia, kwalifikacji, poza tym cieszy się dobrym zdrowiem – jego możliwości zarobkowe sąd może ocenić na wysokie (np. korzystając z zestawienia ofert pracy na danym terenie). A więc od wysokości uzyskiwanego wynagrodzenia ale i wysokości wynagrodzenia, które można realnie uzyskać zależy wartość zasądzonej kwoty, dlatego orzeczenia w sprawach alimentacyjnych są tak różne. Jeśli jako rodzic zastanawiamy się, w jakiej wysokości należą się naszemu dziecku alimenty najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z pomocy doświadczonej kancelarii prawnej.