Adwokat podział majątku Warszawa

Podział majątku Warszawa - Adwokat, prawnik

Podział wspólnego majątku po rozwodzie

Zawarcie związku małżeńskiego wiąże się z powstaniem wspólności majątkowej, jeśli nie podpisano intercyzy. Wspólność ustaje w momencie prawomocnego orzeczenia rozwodu. Po podjęciu decyzji o zakończeniu małżeństwa jednym z najważniejszych problemów staje się dokonanie podziału majątku zgromadzonego przez małżonków podczas trwania formalnego związku. W pewnych sytuacjach podziału można dokonać w postępowaniu o rozwód (gdy nie przedłuży to procedowania w sprawie rozwodu) ale nadal takie sytuacje są rzadkie w praktyce.

Dwie drogi prawne przy podziale majątku

Podział majątku możemy przeprowadzić polubownie w drodze umowy lub gdy nie uda się nam dojść do porozumienia z drugim małżonkiem – w postępowaniu sądowym. Niekiedy w toku sprawy sądowej udaje się jednak osiągnąć kompromis i zawrzeć ugodę sądową.

Umowa czy ugoda to oczywiście najbardziej korzystna forma, bo wiąże się z mniejszą ilością formalności, mniejszymi kosztami oraz pozwala ona ograniczyć stres związany z drobiazgowym analizowaniem sytuacji majątkowej przed sądem. Pomoc adwokata przy sporządzeniu treści umowy jest bardzo cenna gdyż pozwala uniknąć błędów, które potem zwykle trudno usunąć.

Natomiast gdy – wobec braku zgody byłych małżonków – dochodzi do sprawy sądowej bardzo przydatny jest udział adwokata rodzinnego w postępowaniu zwłaszcza tam gdzie małżonkowie wnoszą o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym. Co do zasady bowiem każdy z małżonków ma równy udział w majątku wspólnym, ale w niektórych sytuacjach (np. gdy w czasie małżeństwa jedna ze stron marnowała wspólny dobytek wskutek uzależnień czy rozrywkowego trybu życia) sąd może ustalić, że jego udział w majątku będzie mniejszy niż tego, który wiódł normalny tryb życia i dbał o wspólne mienie. W postępowaniu o podział majątku można również dochodzić rozliczenia nakładów jakie były dokonywane z osobistego majątku jednego z małżonków na wspólny i odwrotnie.

W zakresie konsultacji dotyczącej takich kwestii jak podział majątku Warszawa zapewnia szeroki dostęp do prawników, ale warto powierzyć prowadzenie sprawy nam, gdyż w naszym zespole pracują adwokaci posiadający wieloletnie doświadczenie w podobnych sprawach, mamy szereg sukcesów w tej dziedzinie oraz wyrazów wdzięczności od zadowolonych Klientów.

Dowody w postępowaniu o podział majątku

Nim rozpoczniemy sprawę sądową warto zgromadzić liczne dowody uzasadniające starania o nierówny podział majątku, czy rozliczenie nakładów. Sąd będzie także badał stan i wartość poszczególnych składników majątku ruchomego i nieruchomości, które są do podziału. W tym zakresie często korzysta z opinii biegłego rzeczoznawcy. Ponadto cennym dowodem w sprawie są świadkowie, którzy uczestnicząc w codziennym życiu małżonków widzieli jak powstaje majątek, który teraz jest dzielony. Mogą to być sąsiedzi, rodzina, a nawet dzieci. Należy również odszukać i  zgromadzić rachunki za zakupy składników majątku, wyciągi z kont bankowych, zamówienia ze sklepów internetowych.

Podział majątku Warszawa

Wszystkich Klientów zainteresowanych szczegółowymi konsultacjami w związku z podziałem majątku zapraszamy do centrum Warszawy, gdzie mieści się nasze biuro.

Zachęcamy także do nawiązania kontaktu z nami telefonicznie pod nr 606 647 070, emailem: cpr@kancelaria-cpr.pl.