Adwokat przy sprawie o alimenty

Obowiązek alimentacyjny – kogo obciąża?

Utrzymanie dziecka jest obowiązkiem jego obojgu rodziców, dlatego w sytuacji, gdy jedno z nich uchyla się od udzielania takiego wsparcia finansowego można przeciwko niemu złożyć pozew do sądu wnosząc o zasądzenie alimentów. Środki takie należą się aż do momentu usamodzielnienia się dziecka (w regulacjach prawnych nie znajdziemy górnej granicy wieku, w związku z czym mylny jest pogląd, że alimenty przysługują do 18 roku życia dziecka). Jeśli potomek wciąż studiuje, obowiązek alimentacyjny nie wygasa, ale trzeba mieć na uwadze, że w przypadku podjęcia np. studiów niestacjonarnych gdy dziecko ma poza nauką sporo wolnego czasu sąd może zasądzić alimenty od rodzica w niższej wysokości uznając, ze dziecko może podjąć pracę w niepełnym wymiarze. Każda sytuacja jest analizowana przez sąd w sprawie o alimenty w sposób indywidualny, najlepiej więc skorzystać z pomocy specjalisty – odpowiednio wykwalifikowany adwokat rodzinny zapewni profesjonalne przygotowanie do rozprawy, pomoże zebrać dokumenty niezbędne do wykazania potrzeb dziecka i sytuacji materialnej rodzica, który uchyla się od płacenia na jego utrzymanie.

Na jakiej podstawie ustala się wysokość alimentów?

Sąd ustala wysokość alimentów z jednej strony analizując potrzeby dziecka, a z drugiej sytuację zobowiązanego tj. jego możliwości zarobkowe i majątkowe. Ważne, żeby pamiętać, że rodzic nie zawsze w pełni wykorzystuje te swoje możliwości. Sąd więc bada jakiej wysokości otrzymuje wynagrodzenie za pracę (w tym także nagrody, premie, dodatki specjalne) i dochody z innych źródeł  np. z najmu lokalu, ale dodatkowo weźmie pod uwagę to jakie rzeczywiste dochody mógłby osiągać gdyby wykorzystał wszystkie swoje umiejętności (umysłowe i fizyczne). Sąd chce również wiedzieć ile czasu ten rodzic spędza z dzieckiem opiekując się nim, organizując mu atrakcje, wypoczynek etc. Osobiste zaangażowanie w opiekę nad dzieckiem to także element alimentowania dziecka. Ostateczna wysokość alimentów w formie pieniędzy jaką ustali sąd zależy więc od wielu czynników.

W tak skomplikowanej kwestii prawnej jak alimenty Warszawa jest miastem, w którym oferta pomocy prawnej jest szeroka. Warto jednak skorzystać z usług naszej kancelarii, ponieważ mamy długoletnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu postępowań z udziałem bardzo dobrych adwokatów. Ponadto kładziemy nacisk nie tylko na skuteczne rozwiązanie problemów naszych Klientów ale także zminimalizowanie ich stresu związanego z koniecznością dochodzenia swoich praw przed sądem.

Adwokat alimenty Warszawa

Po szczegółowe informacje zapraszamy do naszej kancelarii.