Więzi w małżeństwie – priorytet dla sądu

Co jest najważniejsze dla sądu podczas sprawy rozwodowej?

Trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego jest kluczową przesłanką (aczkolwiek nie jedyną), którą bada sąd po otrzymaniu pozwu o rozwód.

Pożycie małżeńskie jest postrzegane w trzech wymiarach: duchowym, fizycznym i gospodarczym. Najczęściej zaczątek rozkładu pożycia następuje gdy jedna z wyżej wymienionych więzi ulega osłabieniu. Jednak zerwanie więzi tylko np. fizycznej, nie musi wcale prowadzić do zupełnego rozkładu pożycia. Przykładowo: niemoc płciowa czy choroba uniemożliwiająca  fizyczne współżycie może nie wpłynąć negatywnie na jakość sffery duchowej. I dlatego w doktrynie i orzecznictwie uznaje się, iż właśnie więź duchowa (psychiczna) odgrywa najważniejszą rolę w kształtowaniu relacji małżeńskich.  Jej brak stanowi silny przejaw rozkładu małżeństwa, jednak o zupełnym rozkładzie pożycia małżeńskiego mówi się dopiero gdy ma miejsce zanik co najmniej dwóch więzi – duchowej i fizycznej, albowiem więź gospodarcza często utrzymuje się i nie jest to przeszkodą do orzeczenia rozwodu.

Poniżej przedstawiam krótkie omówienie wyżej wymienionych więzi małżeńskich, którym sąd dokładnie przygląda się w każdej sprawie rozwodowej.

Czytaj dalej Więzi w małżeństwie – priorytet dla sądu