Powody dla rozdzielności majątkowej

W większości małżeństw w naszym kraju panuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej. To współwłasność, ale tzw. łączna czyli nie jest określona ułamkowo. Ujmując rzecz najprościej – oznacza to, że każdy z małżonków jest właścicielem wszystkich składników majątku dorobkowego na równi z drugim. Ustrój małżeńskiej wspólności majątkowej ma na celu wzmocnienie rodziny oraz zapewnienie jej ustabilizowanej bazy materialnej i najpełniej realizuje zasadę równych praw obojga małżonków w sferze majątkowej.

Czytaj dalej Powody dla rozdzielności majątkowej

Jak określić wysokość alimentów?

Często Klienci, którzy zamierzają wystąpić z pozwem o alimenty dla dziecka pytają mnie:
Jak określić w pozwie żądaną kwotę alimentów, jakie zastosować kryteria?
Czy wystarczy wskazać, że ma to być określony procent pensji osoby zobowiązanej?

Sąd ustalając wysokość alimentów bada usprawiedliwione potrzeby dziecka oraz sytuację zarobkową i majątkową każdego z rodziców.

Czytaj dalej Jak określić wysokość alimentów?

Dla kogo władza rodzicielska?

Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską. Władza rodzicielska to obowiązek i prawo rodziców do wychowania dziecka, zajmowania się sprawami dziecka, podejmowania decyzji dotyczących jego zdrowia, edukacji i innych życiowych zagadnień, a także zarządzania jego majątkiem. Zwykle przysługuje ona obojgu rodzicom, wtedy każde z nich jest zobowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Jedynie o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie, a w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd rodzinny. Bywają jednak przypadki, gdy władza jednego lub obojgu rodziców zostaje ograniczona orzeczeniem sądu.

Czytaj dalej Dla kogo władza rodzicielska?