Wyjazd z dzieckiem za granicę

Wyjazd z dzieckiem za granicę

Jakie  warunki musi spełnić rodzic, który chce wyjechać na stałe z dzieckiem za granicę?

Jeśli rodzice dziecka żyją osobno i oboje mają pełną władzę rodzicielską wobec niego każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. W takich przypadkach każdy rodzic może sam podejmować decyzje dotyczące zwykłych codziennych spraw dotyczących dziecka.  Wynika to z treści art. 97 §  1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jednakże gdy zachodzi potrzeba podjęcia decyzji w sprawie istotnej dla dziecka jak np. wyjazd z jednym z rodziców na pobyt stały za granicę drugi z rodziców mający pełną władzę rodzicielską ma prawo współdecydowania.

Czytaj dalej Wyjazd z dzieckiem za granicę