Alimenty dla dziecka od rodzica z zagranicy

Jeśli jeden z rodziców przebywający za granicą nie łoży na dziecko, które ma polskie obywatelstwo i mieszka w Polsce pozew o alimenty należy złożyć w sądzie polskim, właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka. Sąd będzie rozpatrywał sprawę stosując polskie prawo. To oczywiście duże ułatwienie dla starającego się o alimenty.

Jeśli dziecko jest małoletnie działa za nie przedstawiciel ustawowy, którym jest zwykle drugi rodzic (ew. opiekun prawny), a dziecko pełnoletnie może działać co do zasady samo.

Pozew nie podlega żadnym opłatom, bo postępowanie jest bezpłatne dla starającego się o alimenty.

Składający pozew w imieniu dziecka powinien wskazać  w nim znany mu adres pobytu zobowiązanego rodzica za granicą. Sąd oczekuje od strony powodowej pewnego wysiłku w tym zakresie tj. warto i trzeba poszukać rodzica na portalach społecznościowych, popytać jego rodzinę, znajomych. Sąd będzie pytał o to jakie kroki powód podjął by ten adres ustalić. Jeśli to mu się nie uda w pozwie lub w dalszych pismach można złożyć wniosek o ustanowienie przez sąd dla zobowiązanego rodzica kuratora dla osoby, której miejsce pobytu nie jest znane. Wtedy kurator będzie reprezentował interesy pozwanego w procesie. Jest to zwykle pracownik sądu.

Czytaj dalej Alimenty dla dziecka od rodzica z zagranicy

Zdjęcie dziecka bez zgody rodzica?

Czy można bez zgody rodzica opublikować w sieci
zdjęcie dziecka np. z wydarzenia w przedszkolu?

Zgodnie z treścią art. 81 ust. 1 zd. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.) rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Jednakże jeżeli osoba fotografowana otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie to w braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane. Zezwolenia nie wymaga także rozpowszechnianie wizerunku:

Czytaj dalej Zdjęcie dziecka bez zgody rodzica?

Jakie są prawa nastoletniej matki?

Kobieta, która urodziła dziecko przed ukończeniem 18 roku życia ma, zgodnie z polskim prawem, ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a zatem nie ma władzy rodzicielskiej wobec swego dziecka gdyż do tego potrzebna jest pełna zdolność do czynności prawnych. Konsekwencją tej sytuacji jest fakt, iż nastoletnia matka może opiekować się dzieckiem zaspokajając jego wszystkie bytowe potrzeby, ale formalnie dziecko musi mieć tzw. przedstawiciela ustawowego, który będzie podejmował ważne decyzje dot. dziecka.

Czytaj dalej Jakie są prawa nastoletniej matki?