Wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem

Prawo rodzinne Warszawa - Adwokat

Sąd rodzinny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka działając na wniosek jednego lub obojgu rodziców dziecka, którzy żyją w rozłączeniu prowadzić może postępowanie o ustalenie kontaktów z dzieckiem.

Wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem aby został rozpoznany powinien być opłacony kwotą 40 zł. Do wniosku należy załączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.

Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem – szczegółowe informacje

Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem powinien zawierać szczegółowe żądanie dotyczące tego jak te kontakty mają przebiegać tj. wskazanie dni i godzin kontaktu w dni powszednie, weekendy, święta, ferie i wakacje, określenie, które z rodziców będzie odpowiedzialne za transport dziecka oraz wyjaśnienie gdzie te kontakty z dzieckiem mają się odbywać. Dziecko może być bowiem zabierane do miejsca zamieszkania drugiego rodzica, może się spotykać z nim w miejscach publicznych, a także w miejscu swego zamieszkania. Sąd może również ustalić kontakty w obecności osób trzecich np. kuratora, psychologa czy drugiego z rodziców. W trakcie postępowania sądowego sąd może skierować rodzinę na badania psychologiczne przez zespół biegłych by poznać potrzeby dziecka i jego wolę oraz ustalić optymalny dla dziecka zakres kontaktów. Niestety okres oczekiwania na badania i potem opinię to w polskich sądach co najmniej 4-5 miesięcy. Jak widać postępowanie sądowe może się z tego powodu bardzo wydłużyć. Ten z rodziców, który w tym czasie nie ma kontaktów z dzieckiem lub te kontakty są bardzo ograniczone może złożyć wniosek o zabezpieczenie kontaktów na czas trwania postępowania. Można go złożyć od razu wraz z wnioskiem głównym lub później w toku postępowania, w tym drugim przypadku za dodatkową opłatą 40zł. Po wpłynięciu wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem sąd szybko wyznacza posiedzenie tylko w tym celu by rozpoznać ten wniosek. W kolejnych tygodniach do akt trafia opinia specjalistów, sąd przesłuchuje zgłoszonych świadków i wydaje końcowe postanowienie.