Na czym polega ustalenie kontaktów z dzieckiem przez sąd?

Prawo rodzinne Warszawa - Adwokat

Gdy rodzice dziecka się rozstają pojawia się problem, z którym z nich dziecko ma zamieszkać i jak ma wyglądać kontakt dziecka z tym z rodzicem, z którym nie zostaje.

Najlepiej gdy rodzice sami dojdą do porozumienia w tych sprawach i podpiszą np. Rodzicielski plan wychowawczy, który jest swoistą umową między rodzicami. W planie można zawrzeć także inne zagadnienia jak np. wysokość zobowiązania alimentacyjnego na dziecko. Innym sposobem uregulowania tych kwestii ugodowo jest zgłoszenie się do mediatora i zawarcie ugody mediacyjnej.

Brak porozumienia między rodzicami – ustalenie kontaktów z dzieckiem przez sąd

Jeśli jednak dojście do porozumienia między rodzicami jest niemożliwe pozostaje ustalenie kontaktów z dzieckiem przez sąd rodzinny. Pamiętajmy, że sąd ocenia sytuację mając na uwadze przede wszystkim dobro dziecka oraz że może wysłuchać dziecko by poznać jego wolę i te rozsądne życzenia dziecka powinien wziąć pod uwagę. Często podczas wysłuchania towarzyszy mu psycholog, który ma ocenić czy dziecko wypowiada się swobodnie czy też jest pod wpływem jakichś nacisków np. jednego z rodziców.

Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem należy złożyć w sądzie rejonowym miejsca zamieszkania dziecka, opłata wynosi 40 zł.
Więcej na temat wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem przeczytasz tutaj

Ustalenie warunków kontaktów z dzieckiem

Kontakty mogą się odbywać w różny sposób tj. dziecko może być zabierane do miejsca zamieszkania drugiego rodzica, może się spotykać z nim w miejscach publicznych, a także w miejscu swego zamieszkania. Sąd określi dokładne dni i godziny kontaktu w dni powszednie, weekendy, święta, ferie i wakacje oraz to które z rodziców będzie odpowiedzialne za transport dziecka. Sąd może również ustalić kontakty przez telefon czy komunikatory takie jak skype, co ma miejsce zwłaszcza wtedy gdy rodzic mieszka w dużej odległości od dziecka. Czasem by chronić dobro dziecka sąd zezwala na kontakt rodzica ale w obecności osób trzecich np. kuratora czy drugiego z rodziców. Zdarzają się też kontakty, które odbywają się w specjalistycznych ośrodkach np. w obecności psychologa w organizacjach zajmujących się ochroną praw dzieci, przemocą domową etc.

Ustalenie kontaktów z dzieckiem przez rodziców w drodze porozumienia czy przez sąd wprowadza porządek i regularność w życiu dziecka, a psychologowie są zdania, że taka sytuacja jest wskazana dla prawidłowego rozwoju dziecka, daje mu bowiem poczucie bezpieczeństwa i przewidywalności kolejnych dni.