Czego dotyczy sprawa z urzędu o wgląd w sytuację małoletniego dziecka i jak postępować ?

Prawo rodzinne Warszawa - Adwokat

Co robić jeśli dostajemy z sądu rodzinnego zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania o ograniczenie nam władzy rodzicielskiej albo sprawy o wgląd w sytuację małoletniego dziecka?
Często zgłaszają się do naszej kancelarii zestresowani rodzice, którzy otrzymali takie pismo z sądu.
Zwykle dzieje się tak po jakimś incydencie, który ma miejsce w szkole, do którego uczęszcza dziecko (np. agresja dziecka wobec rówieśnika), dziecko ma poważne problemy w nauce, dziecko poinformowało pedagogów o złej sytuacji w domu. Przebieg postępowania w obu sprawach jest podobny.
Sąd rodzinny ma obowiązek wszcząć z urzędu postępowanie o wgląd w sytuację dziecka lub ograniczenie władzy rodzicielskiej rodziców jeśli poweźmie informację, która pozwala podejrzewać, że dobro dziecka jest zagrożone. Sąd bada wówczas sytuację rodziny, w tym celu zwraca się do policji, ośrodka pomocy społecznej o informacje dot. tej rodziny, w której wychowuje się dziecko, do domu wysyła kuratora który sporządza wywiad, a na rozprawie sąd przesłuchuje rodziców.
Co robić po otrzymaniu takiego zawiadomienia o wszczęciu postępowania?
Rodzice mają prawo zapoznać się z aktami sprawy więc warto zamówić akta w czytelni i je przejrzeć, a także mają prawo przedstawić swoje stanowisko więc mogą złożyć pismo przed rozprawą lub w czasie rozprawy, a także powinni mieć możliwość złożenia zeznań na rozprawie by przedstawić swoją wersję zdarzeń.
Postępowanie takie może zakończyć się ograniczeniem władzy rodzicielskiej rodziców małoletniego bądź stwierdzeniem, że brak jest podstaw do zastosowania takiego ograniczenia praw.