Ustalenie kontaktów z dzieckiem – najważniejsze zasady

Prawo rodzinne Warszawa - Adwokat

Zgodnie z treścią art. 113 § 1 i § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem obejmują prawo do bezpośredniego przebywania z dzieckiem ale i prawo do porozumiewania się na odległość przez komunikatory, telefon i inne, a także utrzymywania korespondencji np. przez sms, email.

Zwykle po rozstaniu i osobnym zamieszkaniu rodzice dziecka dochodzą do porozumienia i ustalają zasady kontaktu z dzieckiem tego rodzica, z którym ono nie mieszka. Najczęściej ustalane są kontakty w weekendy 2-3 razy w miesiącu, a niekiedy także w dni powszednie po zajęciach w przedszkolu czy szkole, a dodatkowo w ferie, wakacje, święta. Można zapisać te ustalenia w formie porozumienia rodzicielskiego.

Ile widzeń z dzieckiem po rozwodzie?

Gdy rodzice nie mogą dojść do porozumienia warto umówić się na spotkanie do mediatora rodzinnego, który pomoże wypracować kompromis i może sporządzić ugodę, którą następnie wyśle do sądu rodzinnego celem jej zatwierdzenia.

Jednak gdy mediacja nie przynosi efektu trzeba złożyć wniosek do sądu rodzinnego. Trzeba pamiętać, że sąd będzie ustalał harmonogram kontaktów biorąc pod uwagę przede wszystkim dobro i potrzeby dziecka a nie rodziców.

Zdarza się nam w naszej praktyce adwokackiej że rodzic, który ma odbywać kontakty twierdzi że ma taką pracę, że nie może zaplanować kontaktów na dłuższy okres, że grafik kontaktów musi być dostosowany do jego sytuacji zawodowej, więc proponuje zapis że będzie się widywał z synem czy córką w miarę możliwości. Ale sąd nie może w orzeczeniu zawrzeć takiego zapisu. Muszą się tam znaleźć precyzyjne, konkretne regulacje, które pozwolą zarówno drugiemu rodzicowi jak i dziecku zaplanować każdy tydzień i przede wszystkim zagwarantować dziecku regularność w zakresie widywania się z rodzicem, z którym nie mieszka.   Forma i częstotliwość kontaktów z dzieckiem zależy od wieku dziecka oraz stopnia jego rozwoju psychofizycznego, a także możliwości rodziców.

Należy pamiętać, że takie kwestie jak pozbawienie czy ograniczenie władzy rodzicielskiej rodzica pozostają bez wpływu na zagadnienie kontaktów rodzica z dzieckiem. Opłata sądowa od wniosku o ustalenie kontaktów to 100zł, właściwy do rozpoznania go jest sąd miejsca zamieszkania dziecka.

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem

Nasi Klienci często skarżą się na to, że nawet gdy już kontakty zostaną ustalone przez sąd drugi rodzic utrudnia ich wykonywanie np. nastawiając dziecko tak aby odmawiało wyjścia do rodzica i udania się z nim poza miejsce zamieszkania. Pamiętajmy, że prawo daje możliwości egzekwowania prawa do kontaktów, służy temu zagrożenie nakazem zapłaty określonej sumy za każdy przypadek nie wydania dziecka na kontakt. Poza tym w praktyce obserwujemy, że dobre rezultaty daje – gdy dziecko odmawia wyjścia z rodzicem na kontakt – złożenie wniosku aby sąd zmienił postanowienie w zakresie kontaktów w ten sposób aby ustalił, że odbiór dziecka na kontakt odbywa się z udziałem kuratora sądowego. Wtedy kurator pomaga rodzicowi w zachęceniu dziecka do wyjścia z domu i ten rodzic, który nastawia dziecko ma mniejsze możliwości by wpływać na zachowanie dziecka. Niekiedy jednak przyczyna odmawiania ze strony dziecka wyjścia na kontakt leży po stronie rodziców; dziecko odczuwa to że są oni w konflikcie, chce być lojalne wobec rodzica z którym mieszka, czuje się odpowiedzialne za to że zostawi go samego, że będzie się dobrze bawić z kimś kogo drugi rodzic nie lubi, nie szanuje. W takim przypadku zaleca się skorzystanie z porady psychologa, najlepiej także udzielenie takiego specjalistycznego wsparcia dziecku, gdyż takie trudne emocje dziecka są dla niego bardzo obciążające i mogą mieć poważne skutki dla jego rozwoju psychicznego w przyszłości.