Separacja a rozwód

Prawo rodzinne Warszawa - Adwokat

To jest pytanie, które bardzo często zadają Klienci naszej kancelarii, których związek przeżywa poważny kryzys i rozważają formalne rozwiązanie tej sytuacji.

Czym różnią się te 2 instytucje regulowane w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym? Którą wybrać?

Każdy z małżonków może żądać, aby sąd orzekł separację, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, a do orzeczenia rozwodu konieczne jest wykazanie, że rozkład pożycia jest nie tylko zupełny ale i trwały.

Można powiedzieć, że skutek najważniejszy rozwodu jest taki, że po rozwodzie byli małżonkowie mogą zawrzeć nowe związki małżeńskie.
Po orzeczeniu separacji nie ma takiej możliwości, gdyż strony pozostają dalej w związku małżeńskim, a co ważne na ich zgodny wniosek mogą wrócić do wspólnego pożycia i sąd orzeknie o zniesieniu separacji.
Jeśli małżonkowie się rozwiodą, a następnie do siebie wrócą i będą chcieli formalnie nadal pozostawać w związku małżeńskim to muszą ponownie wziąć ślub cywilny.

W czasie trwania formalnej separacji, jeżeli wymagają tego względy słuszności, małżonkowie obowiązani są do wzajemnej pomocy. Obowiązek wzajemnej pomocy dotyczy sfery materialnej i niematerialnej, polega przede wszystkim na okazywaniu małżonkowi w separacji troski, uwagi, zainteresowania np. gdy mierzy się z problemami, troskami czy chorobą.

Alimenty w przypadku separacji oraz rozwodu

Natomiast alimentacja między stronami jest możliwa zarówno po rozwodzie jak i w czasie gdy małżonkowie są w separacji i polega na przekazywaniu przez jednego małżonka drugiemu co miesiąc świadczenia pieniężnego. O wysokości alimentów decyduje sąd, ale możliwe jest też zawarcie przez strony umowy dot. alimentacji.

Obowiązek alimentacji w przypadku rozwodu wygasa w razie zawarcia przez uprawnionego do świadczenia małżonka nowego małżeństwa, a gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu. W przypadku separacji obowiązek alimentacji nie wygasa z tych powodów.

Orzeczenie separacji powoduje powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej czyli od tego momentu mają dwa odrębne majątki i wszystko co uzyskają staje się przedmiotem ich osobistej własności.

W przypadku rozwodu w ciągu trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego wrócić do nazwiska, które nosił przed ślubem. Natomiast po uprawomocnieniu się orzeczenia o separacji, małżonkowie nie mogą powrócić do swojego poprzedniego nazwiska.