Co decyduje o wysokości alimentów dla dziecka ?

Prawo rodzinne Warszawa - Adwokat

Klienci często pytają o to jakie elementy decydują o tym w jakiej wysokości sąd zasądzi alimenty na małoletnie dziecko. Panuje przekonanie, że kluczowe są dochody osiągane przez rodzica, który ma alimenty płacić a wręcz że sąd zasądza kwotę stanowiącą określony procent miesięcznego wynagrodzenia rodzica. Nic bardziej mylnego.

Przepisy nie wskazują żadnej wartości procentowej jaką miałby zastosować sąd orzekający alimenty.

Przede wszystkim trzeba tu wyjaśnić, że wysokość zasądzonych alimentów jest wypadkową kilku czynników a nie jednego tj. wynagrodzenia jednego z rodziców.

Sąd musi bowiem wziąć pod uwagę przede wszystkim tzw. usprawiedliwione potrzeby dziecka czyli ocenić jakie wydatki wskazywane w pozwie można uznać za adekwatne do potrzeb dziecka (np. w przypadku dziecka utalentowanego muzycznie mogą to być lekcje gry na instrumencie, a gdy dziecko choruje przewlekle koszty leków zapisanych przez specjalistę) oraz ocenić czy kwoty podane w pozwie nie są wygórowane czy zaniżone biorąc pod uwagę ceny jakie funkcjonują na rynku.

Kolejnym czynnikiem nie będą jednak dochody miesięczne wykazane zaświadczeniem czy Pit-em lecz możliwości zarobkowe rodzica, który ma alimenty płacić. Sąd w postępowaniu sądowym będzie zbierał informacje na temat wykształcenia pozwanego, jego doświadczenia zawodowego, wieku, i stanu zdrowia. Może dopytywać o umiejętności np. znajomość języków obcych, ukończone kursy, obsługę programów komputerowych. I dopiero po uzyskaniu takich danych zestawi je z dokumentami dostarczonymi przez pozwanego w postaci zaświadczenia o zarobkach czy deklaracji PIT. Sąd sam ustali, korzystając z zebranych danych oraz doświadczenia życiowego, czy pozwany wykorzystuje w pełni swoje możliwości zarobkowe. Jeśli sąd dojdzie do przekonania, że tak nie jest tj. rodzic poprzestaje na nisko płatnej pracy choć ma siły i możliwości by podjąć lepszą pracę lub gdy uzna, że dostarczone dokumenty są nierzetelne tj. pozwany ukrywa dochody sąd może zasądzić alimenty, które w kontekście deklarowanego dochodu mogą być uznane za wysokie.

Ocenie sądu podlegać będzie także kwestia wydatków i uzasadnionych zobowiązań pozwanego np. to że ma kredyt hipoteczny na zakup mieszkania oraz to ile czasu spędza z dzieckiem w miesiącu, a także sytuacja materialna i zarobkowa drugiego z rodziców, które z dzieckiem mieszka na co dzień.