Więzi w małżeństwie – priorytet dla sądu

Co jest najważniejsze dla sądu podczas sprawy rozwodowej? Trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego jest kluczową przesłanką (aczkolwiek nie jedyną), którą bada sąd po otrzymaniu pozwu o rozwód. Pożycie małżeńskie jest postrzegane w trzech wymiarach: duchowym, fizycznym i gospodarczym. Najczęściej zaczątek rozkładu pożycia następuje gdy jedna z wyżej wymienionych więzi ulega osłabieniu. Jednak zerwanie więzi … Czytaj dalej Więzi w małżeństwie – priorytet dla sądu