Ustalenie kontaktów z dzieckiem – najważniejsze zasady

Zgodnie z treścią art. 113 § 1 i § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem obejmują prawo do bezpośredniego przebywania z dzieckiem ale i prawo do porozumiewania się na odległość przez komunikatory, telefon i inne, a także utrzymywania korespondencji np. przez sms, email. Zwykle po rozstaniu i … Czytaj dalej Ustalenie kontaktów z dzieckiem – najważniejsze zasady

Ubezwłasnowolnienie osoby starszej

Co robić gdy nasz rodzic zaczyna poważnie chorować, a jego zdolności intelektualne ulegają osłabieniu? Warto zacząć działać gdy zauważamy objawy demencji czy innych chorób, które utrudniają im codzienne funkcjonowanie bo zapominają o istotnych sprawach albo są zbyt ufni wobec obcych osób, które próbują im np. sprzedać niepotrzebne im przedmioty lub w inny sposób wykorzystać. Jak … Czytaj dalej Ubezwłasnowolnienie osoby starszej

Co decyduje o wysokości alimentów dla dziecka ?

Klienci często pytają o to jakie elementy decydują o tym w jakiej wysokości sąd zasądzi alimenty na małoletnie dziecko. Panuje przekonanie, że kluczowe są dochody osiągane przez rodzica, który ma alimenty płacić a wręcz że sąd zasądza kwotę stanowiącą określony procent miesięcznego wynagrodzenia rodzica. Nic bardziej mylnego. Przepisy nie wskazują żadnej wartości procentowej jaką miałby … Czytaj dalej Co decyduje o wysokości alimentów dla dziecka ?

Separacja a rozwód

To jest pytanie, które bardzo często zadają Klienci naszej kancelarii, których związek przeżywa poważny kryzys i rozważają formalne rozwiązanie tej sytuacji. Czym różnią się te 2 instytucje regulowane w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym? Którą wybrać? Każdy z małżonków może żądać, aby sąd orzekł separację, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, a do orzeczenia rozwodu … Czytaj dalej Separacja a rozwód

Zgoda na zabieg medyczny wobec dziecka w czasie nieobecności rodziców.

Czasem Klienci pytają co zrobić gdy z powodu konieczności wyjazdu czy choroby rodzica nie może on przez pewien czas brać udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących dziecka. Załatwianie bieżących codziennych spraw np. zapisanie dziecka na wycieczkę szkolną czy odbycie rutynowej wizyty u pediatry nie wymaga zgody obojgu rodziców, a więc każdy z rodziców może w tych … Czytaj dalej Zgoda na zabieg medyczny wobec dziecka w czasie nieobecności rodziców.

Czym jest ograniczenie praw rodzicielskich w praktyce?

Jeżeli żyją oboje rodzice dziecka to zwykle obojgu im przysługuje władza rodzicielska. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym taka władza to zespół pewnych praw i obowiązków wobec dziecka (do czasu gdy stanie się pełnoletnie) tj. do wykonywania pieczy nad dzieckiem i jego majątkiem oraz do wychowywania dziecka. Kryterium, którym rodzice powinni kierować się wykonując swoje … Czytaj dalej Czym jest ograniczenie praw rodzicielskich w praktyce?

Alimenty na małżonka

Dopóki małżeństwo trwa każdy z małżonków ma obowiązek według swych sił oraz możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać nie tylko na zarobkowaniu i łożeniu pieniędzy na codzienne wydatki ale także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci … Czytaj dalej Alimenty na małżonka

Czego dotyczy sprawa z urzędu o wgląd w sytuację małoletniego dziecka i jak postępować ?

Co robić jeśli dostajemy z sądu rodzinnego zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania o ograniczenie nam władzy rodzicielskiej albo sprawy o wgląd w sytuację małoletniego dziecka? Często zgłaszają się do naszej kancelarii zestresowani rodzice, którzy otrzymali takie pismo z sądu. Zwykle dzieje się tak po jakimś incydencie, który ma miejsce w szkole, do którego uczęszcza … Czytaj dalej Czego dotyczy sprawa z urzędu o wgląd w sytuację małoletniego dziecka i jak postępować ?

Kary pieniężne za nie wykonywanie postanowienia o kontaktach z dzieckiem. Kiedy sąd nie powinien ich zastosować?

Przepisy kodeksu postępowania cywilnego przewidują swego rodzaju karę w postaci sankcji pieniężnej za naruszenie przesz rodzica obowiązków dot. wykonywania kontaktów z dzieckiem. Może być ona orzeczona zarówno wobec osoby, który ma wydać dziecko na kontakt jak i tej, która ma prawo do spotkania ze swoim dzieckiem. Art. 598[15] Kodeksu postępowania cywilnego przewiduje, że jeżeli osoba, … Czytaj dalej Kary pieniężne za nie wykonywanie postanowienia o kontaktach z dzieckiem. Kiedy sąd nie powinien ich zastosować?

Epidemia a kontakty z dzieckiem

Jeśli po rozstaniu rodziców dziecko mieszka na stałe z jednym z nich, a kontakty z drugim zostały ustalone w porozumieniu wychowawczym, ugodzie mediacyjnej czy orzeczeniu sądu, rodzice maja obowiązek przestrzegania tego harmonogramu. Co natomiast się dzieje w sytuacji jaką mamy obecnie tj. w czasach epidemii, gdy boimy się wychodzenia dziecka z domu ze względu na … Czytaj dalej Epidemia a kontakty z dzieckiem